Atletická školka

Atletická školka je prvním krokem na cestě atleta. Dítě se naučí používat své tělo a též si osvojí základní pohybové dovednosti formou her a soutěží. Cílem družstva je vést děti k pohybu od útlého věku, podpořit jejich zdravý růst a fyzický rozvoj.

  • Tréninky probíhají 2x týdně (Úterý a čtvrtek – 16 až 17h)
  • Oddíl určený pro nejmladší atlety ve věku 4 – 6 let
  • Kapacita: 12 
  • Trenéři: Miroslava Kuklová (TAP), Klára Dufková