Vážení rodiče,

prosím vás o pozorné čtení až do konce a zamyšlení. Není to zcela jednoduchá záležitost nelze ji shrnout do jediné věty.

Minulý týden proběhla valná hromada AK. Její svolání bylo důsledkem rostoucí nespokojenosti členů AK Krupka s děním v klubu, se způsobem vykonávání role předsedkyně a v neposlední řadě rostoucí a nepřekonatelné animozity mezi naprostou většinou členů klubu a trenérem Petrem Částkem, kdy už hrozil odchod většiny trenérů (6). Příčíny těchto rozporů jsou výsostně interní informací.

Pavla Schneiderová, předsedkyně a členka Výkonného výboru, navrhla, aby se na Valné hromadě projednalo rozdělení klubu na 2 menší celky. Nebylo jasné proč a jak by se klub měl dělit. Ostatní členové Výkonného výboru (Jana Bauckmannová – šéftrenérka a Martin Hrbek – trenér žactva) tento návrh nepodpořili. Krupka není natolik velké město, aby v něm mohly fungovat 2 atletické kluby. Navíc nevidí žádný smysl v tříštění finančních a materiálních zdrojů jen proto, že se většina členů klubu neshodne s jedním trenérem. Naopak navrhli, aby bylo projednáno vyloučení Petra Částka. Toto zase odmítla předsedkyně, která z rodinných důvodů Petra Částka podpořila.

Po delší diskusi došlo ke společné dohodě Výkonného výboru, že rozhodnutí bude na Valné hromadě.

Valná hromada dne 23.6. rozhodla takto:

– Nesouhlasí s rozdělením klubu, přeje si pokračování pod jednou hlavičkou AK Krupka.

– Jana Bauckmannová byla zvolena předsedkyní AK Krupka. Jako zakladatelka atletiky v Krupce je vnímaná jako jediná, kdo může náš klub vytáhnout z krize, má dlouholeté zkušenosti s atletikou a jednáním s lidmi.

– Vyloučení Petra Částka se neprojednávalo, protože ten se rozhodl odejít sám s okamžitou platností a jednání Valné hromady opustil.

V reakci na jeho odchod oznámily po skončení Valné hromady trenérky Pavla Schneiderová a Irina Pleskach, že v klubu končí také.

Co tedy dál:

Tréninková sezóna pro děti končí, to nám dává čas na opadnutí emocí a hledání řešení vzniklé situace.

Srpen – proběhne připravované soustředí v Jáchymově a také soustředění v Opárně. Soustředění v Opárně připravuje trenérka Irina Pleskach, která předá rodičům veškeré informace. Všechny informace k soustředění v Jáchymově jsou již účastníkům známé.

Dne 27.6. trenérky Irina a Pavla oznámily rodičům dětí ze svých trenérských skupin, že vzniká nový klub. VV AK Krupka o tom informován nebyl, ale bere to jako vysoce pravděpodobné.

Vznik nového klubu vnímáme věcně stejně, jako by proběhlo rozdělení stávajícího a nemůžeme ho podpořit. Je to strašná hloupost.

A nakonec to důležité. To je budoucnost, nechceme se hrabat v minulosti:

AK Krupka pokračuje, pokračují trenéři Jana, Mirka, Martin, Jitka, Klára, Jirka a nově se vrací trené Zdeněk. Jsme otevřeni všem dětem i těm, které jsou nyní ve skupině Iriny či Pavly.

Rozhodnutí musí udělat rodiče. V AK Krupka víte, na čem jste. Všechny nás znáte. Víte, co od nás můžete čekat. Že se k dětem chováme slušně a s respektem. Bereme je na soutěže a umožňujeme jim potkávat se s dětmi z jiných klubů. Děti vedeme k týmové spolupráci bez ohledu na to, v jaké jsou tréninkové skupině.

Pokud vznikne nový klub a vy se rozhodnete, že vaše dítě do něj přestoupí, nebudeme vám v tom bránit a budeme respektovat vaši volbu.

Přestupní termín je v listopadu. Vy se však musíte rozhodnout již v září, kdy začíná tréninková sezóna i pro nejmenší a zároveň nábor dětí.

Vůbec nezáleží, u koho nyní vaše dítě trénuje, zda nyní jede do Jáchymova nebo do Opárna. Bude to jen vaše rozhodnutí kde bude od září vaše dítě trénovat a my ho budeme respektovat.