Výkonný výbor vás informuje o pořádání valné hromady AK Krupka.

Koná se dne 23.6.2023 v Krupce v Koloseu (salonek) od 18hod, prezentace účastníků od 17:30.

Program valné hromady:

1) Zahájení valné hromady

2) Volba předsedajícího VH

3) Volba tajemníka VH

4) Volba zapisovatele

5) Výroční zpráva o činnosti AKKRU za rok 2022

6) Zpráva o hospodaření AKKRU v roce 2022

7) Návrh rozpočtu AKKRU na rok 2023

8) Další vývoj AKKRU A) Společný klub

B) Rozdělení

9) Stávající stanovy – návrh úprav

10) Volba výkonného výboru stálého, nebo dočasného – dle bodu 8)

11) Volba předsedy stálého, nebo dočasného – dle bodu bodu 8)

12) Volba orgánů AKKRU

13) Volba šéftrenéra stálého, nebo dočasného – dle bodu 8)

14) Návrh správy bankovního účtu

15) Bezpečnost tréninků

16) Návrh na vyloučení trenéra Petra Částka

17) Diskuze

18) Zakončení zasedání, usnesení a závěr

Program a další detaily PRORGAMU VH