V sobotu jedeme do Žitavy na Evropský sportovní festival.

Významnou sportovní událost, které se účastní kluby z Německa, Polska, ČR.

Ještě před COVIDem obrovská akce, které se účastnila více než tisícovka atletů na nádherném stadionu v německé Žitavě. Ještě před tím nešťastným C. jsme tam jezdili, chceme tuto přerušenou tradici obnovit. Máme potvrzený autobus i přihlášky.

Odjezd v sobotu v 6:30 hodin od stadionu, přihlášení atleti ať jsou včas u odjezdu. Návrat dle průběhu, poslední závod plus cca 1:30 hod. Opět pošleme zprávu, jakmile nastoupíme na cestu zpět.

Od dětí budeme potřebovat podepsaný souhlas s vycestováním za hranice, je to ochrana při případné kontrole před obviněním ze „zavlečení“ dětí do zahraničí. Již jsme rozdávali, zde ke stažení, případně bude připravený v sobotu u busu. Dále všichni potřebují OP/pas, pořádné oblečení (asi nebude úplně hezky), něco k jídlu, případně nějaké kapesné € – na stadionu bývá stánek (v propozicích letos není zmínka o občerstvení).