21.9. jedeme do Žitavy na podzimní atletický meeting.

Nominace jsou uzavřené. Jedou:

Koníčková, Janichová, Kovaříková, Kovařík, Hrbková, Stříbrská, Voráčková, Voráček, Šelbická, Kozák, Jíchová, Kubíková, Přibíková, Ingardia.

Závodí se v dresech AK.

Propozice meetingu zde.