Přihlášku i souhlas se zpracováním osobních údajů (viz. ke stažení) je nutno fyzicky vytisknout a donést na trénink v termínech 3.9., 5.9. a 10.9. 2019.
Členský příspěvek ve výši 3 000 Kč (300kč / měsíc) je nutno uhradit v termínech 24.9 a 26.9. 2019.
Děti přijímáme od 1. třídy základní školy, o rozdělení do družstev rozhoduje vedení klubu, na vlastní žádost může být zváženo přeřazení do jiného družstva.

Tréninky základních družstev probíhají 2x týdně v úterý a čtvrtek od 16-17 hodin na městském stadionu v Krupce, případně sportovní hale.
Tréninky specializovaných družstev probíhají 3-4x týdně na městském stadionu, sportovní hale, či v posilovně GymFit Krupka.