Vytrvalecké družstvo

  • Toto družstvo se zaměřuje na dráhové běhy nad 400m a krosy.
  • Tréninky jsou 2x týdně.
  • Kromě dráhových tréninků musí členové družstva splnit část tréninků mimo dráhu v krosových podmínkách

Družstvo je pod vedením trenérů Jany BauckmannovéMiroslava Bauckmana