Závodní družstvo – Sprint

 • Toto družstvo je určeno pro závodníky, kteří se chtějí naplno věnovat krátkým běžeckým tratím, takzvaným sprintům. Zaměření toho družstva je na běžecké tratě od 60m do 400m.
 • Svěřenci jsou do družstva vybírání na základě jejich působení v nižších družstvech
 • Družstvo nemá minimální kapacitu a maximální kapacita je nastavena na 12 závodníku (3 štafetová družstva). V tomto družstvu se ke každému závodníkovi přistupuje individuálně. Tréninky probíhají 2x až 3x týdně, 2 jsou povinné, třetí dobrovolný.
 • K družstvu se na určité typy tréninků připojují vrhači

Výhody členství v družstvu:
 1. Individuální přístup a profesionální přístup
 2. Kompletní informace k atletice a celkově muskuloskeletálnímu  aparátu.
 3. Vyrovnání svalových dysbalancí pro maximální výkon.
 4. Komplexní trénink silově-dynamických prvků, včetně začlenění posilovny a pokročilých tréninkových metod.
 5. Maximální rozvoj svěřencova závodního potenciálu.
 6. Trenér k dispozici online.
Povinnosti členství v družstvu
 1. Požadováno 100% zapálení do sprintu
 2. Činnosti netýkající se atletiky musí být konzultovány trenérem.
 3. Povinnost jezdit na závody, které trenér určí.
 4. Volnočasové aktivity se diskutují s trenérem a podřizují se tréninkům.

Při nedodržení svých povinností může být svěřenec z družstva vyloučen.
Toto družstvo vede trenér Petr Částek.