Atletická přípravka

Atletická přípravka je prvním krokem na cestě atleta. Dítě se naučí používat své tělo a též si osvojí základní pohybové dovednosti. Hlavním cílem naší přípravky je naučit děti správným sportovním návykům. Neméně podstatné je odtrhnout děti od televizí či počítačů a umožnit jim zdravý pohyb pro prevenci onemocnění pohybového aparátu v dospělosti.
  • Tréninky probíhají 2x týdně (Úterý a čtvrtek – 16 až 17h)
  • Oddíl určený pro nejmladší atlety. Minimální věk pro přijetí do tohoto družstva je 6 let.
  • Zde seznamujeme děti se základy atletiky, projdou všeobecnou pohybovou přípravou a učí se základům sportu.
  • Součástí tréninků jsou hry a odlišné aktivity od typické atletické průpravy neboť věříme, že právě naše nejmenší musí sport především bavit.
  • Družstvo nemá specifické zaměření

Atletickou přípravku vedou trenéři Martin Hrbek a Zdeněk Kovařík.