V souvislosti se současným šířením virové epidemie COVID-19 žádáme o respektování plošně vyhlášených opatření a doporučení.

Tzn. ti, kteří jarní prázdniny trávili v Itálii a dalších státech vyhlášených MZ, se nemohou po dobu následujících 14 dní účastnit tréninků ani jiných společných akcí. Dále žádáme, aby na trénink nedocházely děti s příznaky jakýchkoliv respiračních či jiných onemocnění. Je to nezbytné v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí na tréninku, jejich kamarádů, trenérů a všech dalších, se kterými přicházíme do kontaktu.

Jakkoliv nechceme šířit paniku opatrnost, zodpovědnost a respekt k zákonům je nutný.